این قدمی کوچک برای یک انسان و قدمی بزرگ برای بشریت است

کارنامه
فضانورد آیندهسام مهدی نیااز تهران

گواهی می‌شود فضانورد آینده «سام مهدی نیا» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در آبان ۱۳۹۷ با نمره بسیار خوب ۹۵ به پایان رسانده است!

۹۵%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن