کارنامه
دانشمند آیندهMaryamBigham

گواهی می‌شود دانشمند آینده «MaryamBigham» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در اردیبهشت ۱۳۹۹ با نمره بسیار خوب ۹۷ به پایان رسانده است!

۹۷%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن