کارنامه
ستاره‌دوست گرامیسمانه خلیلی

گواهی می‌شود ستاره‌دوست گرامی «سمانه خلیلی» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در آبان ۱۳۹۸ با نمره بسیار خوب ۹۹ به پایان رسانده است!

۹۹%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن