کارنامه
ستاره‌دوست گرامیهانیه ابراهیمیاز کرج

گواهی می‌شود ستاره‌دوست گرامی «هانیه ابراهیمی» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در امرداد ۱۳۹۸ با نمره بسیار خوب ۹۴ به پایان رسانده است!

۹۴%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن