کارنامه
دانشمند آیندهسامان سامان‌منش

گواهی می‌شود دانشمند آینده «سامان سامان‌منش» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در دى ۱۴۰۲ با نمره بسیار خوب ۹۶ به پایان رسانده است!

۹۶%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن