کارنامه
دانشمند آیندهالیار نمازیاز ارومیه

گواهی می‌شود دانشمند آینده «الیار نمازی» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در امرداد ۱۴۰۱ با نمره بسیار خوب ۹۲ به پایان رسانده است!

۹۲%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن