بهترین روش برای پیشگیری۹۸۶ کوپن مانده است.

-۲۰%

برای جلوگیری از آلودگی خود و دیگران به ویروس کشنده کرونا در خانه بمانیم و ستاره‌شناسی یاد بگیریم!

#در_خانه_بمانیم

۵۰% تخفیف ویژه تابستاندیر شده است

-۵۰%

تابستان امسال دانش خود را درباره جهان هستی افزایش دهید.

تنها تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

#تابستان

ویژه نخستین عکس سیاهچالهدیر شده است

-۵۰%

ویژه نخستین عکسبرداری ستاره‌شناسان از یک سیاهچاله

تنها تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

#سیاهچاله

تخفیف ویژه سال نودیر شده است

-۳۰%

تخفیف ویژه سال ۱۳۹۸

تنها تا ۱۰ فروردین ۱۳۹۸

#نوروز

۲۵% تخفیف ویژه زمستاندیر شده است

-۲۵%

۲۵% تخفیف ویژه زمستان

تنها تا ۲۱ اسپند ۱۳۹۷

#زمستان

۱۰% تخفیف ویژه پاییزدیر شده است

-۱۰%

۱۰% تخفیف ویژه پاییز

تنها تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷

#پاییز

۱۵% تحفیف ویژه ماه مهردیر شده است

-۱۵%

مهر امسال را با آموختن درباره ماه و مهر آغاز کنید

تنها تا ۱ آبان ۱۳۹۷

#بوی_ماه_مهر

هر از چند گاهی به این بخش سر بزنید، چون ما تخفیف‌های ویژه‌ای برای رویدادهایی مانند هفته ستاره‌شناسی خواهیم داشت.