فتبارک الله احسن الخالقین

کارنامه
ستاره‌دوست گرامیزینب باقرفرد کاکشاز مسجدسلیمان

گواهی می‌شود ستاره‌دوست گرامی «زینب باقرفرد کاکش» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در آبان ۱۳۹۷ با نمره بسیار خوب ۹۱ به پایان رسانده است!

۹۱%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن