کارنامه
ستاره‌دوست گرامیاعظم احمدیاناز تهران

گواهی می‌شود ستاره‌دوست گرامی «اعظم احمدیان» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در امرداد ۱۳۹۸ با نمره بسیار خوب ۹۴ به پایان رسانده است!

۹۴%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن