کارنامه
دانشمند آیندهساحل خادملو

گواهی می‌شود دانشمند آینده «ساحل خادملو» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در امرداد ۱۳۹۹ با نمره بسیار خوب ۹۴ به پایان رسانده است!

۹۴%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن