کارنامه
دانش‌آموز گرامیارسلان جعفری راداز تهران

گواهی می‌شود دانش‌آموز گرامی «ارسلان جعفری راد» دوره آموزشی ستاره‌شناسی پایه را در امرداد ۱۳۹۸ با نمره بسیار خوب ۹۱ به پایان رسانده است!

۹۱%

شما نیز چنین کارنامه‌ای می‌خواهید؟

بستن