کاربر گرامی، برای خواندن این آموزش نیاز به نام‌نویسی و یا ورود به بخش دانش‌آموزان دارید.

برای تماشا کردنِ آسمان به چیزی بیشتر از چشمانتان و شاید یک نقشه آسمان نیاز نخواهید داشت، اما برای دیدنِ دقیقِ برخی از اجرام مانندِ سیاره‌های دوردست، پوستهِ سیاره‌ها، ابرهای کیهانی (Nebula)، کهکشان‌ها و خوشه‌های ستاره‌ای (Cluster)، به ابزارهایی همانندِ تلسکوپ نیاز خواهید داشت.

تلسکوپ‌ها می‌توانند روشناییِ بیشتری از چشمانِ ما از اجرامِ آسمانی گردآوری کنند و همچنین تواناییِ بزرگنمایی نیز دارند.

افزون بر تلسکوپ، دوربینِ دوچشمی نیز یک ابزارِ اُپتیکیِ پرکاربرد برای تماشای آسمانِ شب است، اما دوربین‌های دوچشمی دارای بزرگنماییِ کمتری هستند هرچند که توانِ بزرگنماییِ بیشتری از چشمانِ ما و همچنین میدانِ دیدِ گسترده‌ای نیز دارند. از این رو این ابزارها می‌توانند به ما کمک کنند تا شمارِ بیشتری از ستارگان و دیگر بخش‌های آسمانِ شب را ببینیم که با چشم توان دیدنِ بسیار از آنها را نداریم.

در این بخش با چگونگیِ یافتنِ بخش‌های گوناگونِ آسمان و پدیده‌های شگفت‌انگیزِ جهانِ هستی آشنا خواهیم شد.

30,000