• برای تماشا کردنِ آسمان به چیزی بیشتر از چشمانتان و شاید یک نقشه آسمان نیاز نخواهید داشت، اما برای دیدنِ دقیقِ برخی از اجرام مانندِ سیاره‌های دوردست، پوستهِ سیاره‌ها، ابرهای کیهانی (Nebula)، کهکشان‌ها و خوشه‌های ستاره‌ای (Cluster)، به ابزارهایی همانندِ تلسکوپ نیاز خواهید داشت.
   
 • تلسکوپ‌ها می‌توانند روشناییِ بیشتری از چشمانِ ما از اجرامِ آسمانی گردآوری کنند و همچنین تواناییِ بزرگنمایی نیز دارند.
   
 • افزون بر تلسکوپ، دوربینِ دوچشمی نیز یک ابزارِ اُپتیکیِ پرکاربرد برای تماشای آسمانِ شب است، اما دوربین‌های دوچشمی دارای بزرگنماییِ کمتری هستند هرچند که توانِ بزرگنماییِ بیشتری از چشمانِ ما و همچنین میدانِ دیدِ گسترده‌ای نیز دارند. از این رو این ابزارها می‌توانند به ما کمک کنند تا شمارِ بیشتری از ستارگان و دیگر بخش‌های آسمانِ شب را ببینیم که با چشم توان دیدنِ بسیار از آنها را نداریم.
   
 • در این بخش با چگونگیِ یافتنِ بخش‌های گوناگونِ آسمان و پدیده‌های شگفت‌انگیزِ جهانِ هستی آشنا خواهیم شد.

نخستین گام: بالا آمدن و پایین رفتنِ خورشید

 • شما می‌توانید با چند کارِ بسیار ساده اما بسیار ارزشمند و آموزنده ستاره‌شناسیِ رصدی را آغاز کنید.
   
 • هرروز خورشید از جایی در چشم‌اندازِ خاوریِ شما «بالا» می‌آید و پس از دیده شدن در پهنه آسمانِ بالای سرِ شما در جایی آن سویِ چشم‌اندازِ شما به «پایین» می‌رود.
   
 • محورِ گردشِ زمین ۲۳.۵ درجه با صفحهِ چرخشِ سیاره‌ها به گَردِ خورشید زاویه دارد، از این رو، خورشید همیشه از یک جا در افق که به آن خاور یا شرق می‌گویند بالا نمی‌آید.
   
 • خورشید در یک سال با اندکی جابجایی از جاهای گوناگونی برمی‌آید و در جاهای گوناگونی می‌نشیند.
   
 • از این رو، خورشید زاویهِ تابشِ خود را دگرگون می‌کند که همان فصل‌های سرد و گرمِ سال را پدید می‌آورد.
   
 • اگر در نخستین روزِ فروردین و نخستین روزِ مهر، هر سال جایگاهِ بالا آمدنِ خورشید را نشانه‌گذاری کنید خواهید دید که خورشید از آن جایی که شما نشانه‌گذاری کرده‌اید ۲۳.۵ درجه به سوی جنوب و ۲۳.۵ درجه به سوی شمال در آسمان جابجا می‌شود.
   
 • در روزِ نخستِ فرودین و روزِ نخستِ مهر خورشید درست از یک جا بالا می‌آید و در هنگامِ غروب نیز در هر آن روز، در یک جا پایین می‌رود.
   
 • اما خورشید در روزِ نخستِ «تیر» ۲۳.۵ درجه قوسی بالاتر از جایِ روزِ نخستِ فروردین بالا آمده است.
   
 • در روزِ نخستِ «دی» خواهید دید که خورشید ۲۳.۵ درجه پایین‌تر و به سوی جنوبِ جایِ روزِ نخستِ فروردین بالا می‌آید.
   
 • این موضوع به شما کمک می کند تا حرکت خورشید در آسمان را تحلیل و به پدید آمدن فصل‌ها بیشتر دقت کنید.
   
 • نام گذاری روزهای مهم سال:
  • روزِ نخستِ فروردین را «اعتدال بهاری» (March equinox) می‌گویند، در آن هنگام روز و شب برابر هستند.
  • روز نخست تیر را «انقلاب تابستانی» (Summer solstice) می‌گویند که بلندترین روزِ سال و کوتاه‌ترین شبِ سال است.
  • روز نخست مهر را «اعتدال پاییزی» (September equinox) می‌گویند، در آن هنگام درست مانندِ نخستین روزِ فروردین، روز و شب با یکدیگر برابر هستند.
  • روز نخست دی را «انقلاب زمستانی» (Winter solstice) می‌گویند که بلندترین شبِ سال و کوتاه‌ترین روزِ سال است.

کاربر گرامی، برای خواندن این آموزش نیاز به نام‌نویسی و یا ورود به بخش دانش‌آموزان دارید.

50,000