• برای تماشا کردنِ آسمان به چیزی بیشتر از چشمانتان و شاید یک نقشه آسمان نیاز نخواهید داشت، اما برای دیدنِ دقیقِ برخی از اجرام مانندِ سیاره‌های دوردست، پوستهِ سیاره‌ها، ابرهای کیهانی (Nebula)، کهکشان‌ها و خوشه‌های ستاره‌ای (Cluster)، به ابزارهایی همانندِ تلسکوپ نیاز خواهید داشت.
     
  • تلسکوپ‌ها می‌توانند روشناییِ بیشتری از چشمانِ ما از اجرامِ آسمانی گردآوری کنند و همچنین تواناییِ بزرگنمایی نیز دارند.
     
  • افزون بر تلسکوپ، دوربینِ دوچشمی نیز یک ابزارِ اُپتیکیِ پرکاربرد برای تماشای آسمانِ شب است، اما دوربین‌های دوچشمی دارای بزرگنماییِ کمتری هستند هرچند که توانِ بزرگنماییِ بیشتری از چشمانِ ما و همچنین میدانِ دیدِ گسترده‌ای نیز دارند. از این رو این ابزارها می‌توانند به ما کمک کنند تا شمارِ بیشتری از ستارگان و دیگر بخش‌های آسمانِ شب را ببینیم که با چشم توان دیدنِ بسیار از آنها را نداریم.
     
  • در این بخش با چگونگیِ یافتنِ بخش‌های گوناگونِ آسمان و پدیده‌های شگفت‌انگیزِ جهانِ هستی آشنا خواهیم شد.

کاربر گرامی، برای خواندن این آموزش نیاز به نام‌نویسی و یا ورود به بخش دانش‌آموزان دارید.

50,000