قرعه‌کشی چه زمانی انجام خواهد شد؟

قرعه‌کشی چه زمانی انجام خواهد شد؟

۲۴ مهر ۱۳۹۸

در هفته‌های گذشته برخی از دانش‌آموزان از ما پرسیده‌اند قرعه‌کشی تلسکوپ چه زمانی انجام خواهد شد.

به دلیل اینکه قرعه‌کشی باید از میان کسانی انجام شود که آزمون‌ها را گذرانده باشند ما قرعه‌کشی را زمانی انجام خواهیم داد که دستکم دو سوم دانش‌آموزان آزمون‌ها را به پایان رسانده باشند.

در این چند هفته گذشته ما چندین بار به برخی از دانش‌آموزان که تنها دو یا سه آزمون برای گذراندن داشتند ایمیل فرستاده‌ایم اما همچنان کمتر از نیمی از دانش‌آموزان همه آزمون‌ها را گذرانده‌اند.